Privacybeleid

Vakantie in de Provence respecteert en beschermt uw privacy van onze klanten die gebruik maken van onze website, onze producten en diensten en stemt u in met onze Privacy Policy. “Vakantie in de Provence” leeft met de Verordening(EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). Men is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR/AVG).

Via onze website bieden wij meerdere opties voor bezoekers om via het contactformulier, informatieve mailing en registratieformulier van vakantiewoningen. Door middel van van registratieformulieren kunnen gebruikers zich aanmelden voor onze nieuwsbrief en mailinglist en vereist dat gebruikers contactinformatie verstrekken, zoals naam en e-mailadres. De gebruikers worden op de hoogte gebracht op het moment van registratie zodat zij kunnen kiezen of zij al dan niet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden.

Het reserveringssysteem en bij boeking wordt uw woonplaats, reisgezellen, factuurgegevens en alle andere gegevens die nodig zijn met betrekking tot het huren van een vakantiewoning geregistreerd.

De personengegevens worden enkel gebruikt om de persoon te contacteren/communiceren, de gegevens die verzameld worden via het contact/reserveringsformulier worden door “Vakantie in de Provence” enkel gebruikt voor deze doeleinden.

Voor onze nieuwsbrief wordt altijd en uitdrukkelijk toestemming gevraagd aan de gebruiker. Degene die zich hebben ingeschreven en vervolgens hun deelname willen intrekken, kunnen zich op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van toekomstige nieuwsbrieven of kunt u dit ons laten weten.

De gegevens die wij ontvangen worden niet verhandeld, verkocht of doorgegeven aan derden, uitgezonderd aan de verstrekkers die “Vakantie in de Provence” helpen en bijstaan bij het uitoefenen van haar taken en de gegevens, ook deze verstrekkers zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere diensten buiten, de diensten die geleverd worden aan “Vakantie in de Provence”.

Indien uw personengegevens ten ingevolge van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere opgelegde wet- of regelgeving moet vrijgeven, enkel dan zal “Vakantie in de Provence” deze onthullen, en zal u trachten u te informeren tenzij men onderhevig is aan wettelijke beperkingen. U hebt recht om uw personen gegevens, te verbeteren, verwijderen of te beperken of al dan niet mede te delen aan “Vakantie in de Provence”. Dit kan u ons gewoon laten weten via een mail naar info@vakantie-in-de-provence.be.

De gegevens worden gebruikt en bewaard voor de periode in functie van haar doeleinden, en de functie van contractuele relatie tussen “Vakantie in de Provence” en de gebruiker.

Wij houden ook de activiteit bij op onze sites met behulp van logbestanden die op onze webservers zijn opgeslagen, informatie zoals IP-adres, browserstype en versie, en de pagina’s die u bekijkt. Wij houden ook bij hoe u op onze site bent gekomen en op welke links u klikt op onze site. Wij verzamelen ook de samengevoegde trackinggegevens over het algemeen gebruik van de site en diensten, zoals het aantal bekeken pagina’s en doorklikt en het aantal berichten dat is verzonden.

Ondanks onze inspanningen kunnen wij geen volledige of onvoorwaardelijke bescherming bieden of garanderen en kan “Vakantie in de Provence” in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade die daaruit voortvloeit uit een onrechtmatig gebruik door derden van uw personen gegevens. Wij dragen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige inbreuk op de beveiliging of storingen van uw computer, uw internet service provider, identificatiegegevens of enig ander netwerk.

Als kinderen jonger dan 13 jaar ons persoonlijke informatie verstrekken, zullen wij deze informatie uit onze bestanden verwijderen. Als men als voogd of ouder dit te weten komt gelieve contact met ons op te nemen.

Ons Privacy Beleid kan ter aller tijde worden gewijzigd of worden aangepast voor verbeteringen, daarom raden wij u aan deze regelmatig door te nemen.

Bij vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op.

31/08/2022