Algemene voorwaarden

Algemeen

“Vakantie in de Provence” treedt op als tussenpersoon bij een verhuur van een vakantiewoning. De “huurder” (de natuurlijke persoon of gerechtspersoon) die het huurcontract aangaat dient minstens 18 jaar of ouder te zijn. Dit geldt ook voor de eigenaar alsook zijn vertegenwoordiger ter plaatse bij vertrek/aankomst.

Bij boekingen minder dan 7 nachten en onder de 1000 euro rekent “Vakantie in de Provence” een forfaitaire kost aan van €50. Bij een omboeking kan deze kost niet worden overgedragen en zal deze opnieuw worden aangerekend.

Betaling

Betalingen gebeuren op volgend rekeningnummer:

Vakantie in de Provence, Restert 66, 9320 Aalst

IBAN BE35 751211527637

BIC AXABBE22

Met de mededeling : voorschot/saldo + accommodatie + huurdata.

Het saldo van de huursom, de waarborg en kosten voor energieverbruik en eindschoonmaak **,** dienen integraal te zijn voldaan uiterlijk 6 weken voor aankomst (voorziene data), middels bankoverschrijving.

De huurovereenkomst zal automatisch ontbonden worden wanneer het saldo niet volledig wordt betaald binnen deze periode. Het betaalde voorschot kan dan ook niet worden terugbetaald door “Vakantie in de Provence”.

Voor Last-minute boekingen (minder dan 6 weken) dient de betaling (de volledige prijs) binnen de 5 dagen na reservering en vóór aanvang van de huurperiode voldaan te zijn.

Na de volledige betaling krijgt de huurder het adres, wegbeschrijving en de contactgegevens van de eigenaar of zijn vertegenwoordiger ter plaatse.

Wanneer u een boekingsaanvraag doet, nemen wij contact op met de eigenaar of de accommodatie verstrekker om te bevestigen dat de accommodatie beschikbaar is voor de aangevraagde periode. Indien beschikbaar, nemen wij contact met u op om zowel de beschikbaarheid als de totale huurprijs voor de gevraagde periode te bevestigen. U kunt de reservering veiligstellen door het boekingsformulier in te vullen, te verzenden en een aanbetaling te doen. Sommige woningen zijn heel gegeerd en zijn vlug geboekt.

Het contract tussen de huurder en “Vakantie in de Provence” komt tot stand wanneer “vakantie in de Provence” de boekingsaanvraag per mail heeft ontvangen, aanvaard en dit door de huurder wordt bevestigd per mail. In deze mail wordt de vakantiewoningreferentie aangeduid en de duur van de huurperiode. De huurder verklaart zich bij de aanvraag onherroepelijk akkoord met de Algemene voorwaarden. "Vakantie in de Provence" rekent een forfaitaire administratiekost van €45 aan voor elke huurovereenkomst die door haar wordt opgemaakt. Deze kost zit inbegrepen in de huurprijs maar zal apart aangerekend worden bij annulering binnen bepaalde termijn, zie annulering.

Voorschot

Het voorschot van 40% en dossier kosten 40 euro dienen door de “huurder”  betaald te worden binnen de 7 dagen na de bevestiging van de reservering. Bij het niet ontvangen van het voorschot binnen deze termijn zal “vakantie in de Provence” een herinneringsmail sturen. Als “Vakantie in de Provence” het voorschot binnen een termijn van 5 dagen na de herinneringsmail niet heeft ontvangen, zal het contract ontbonden worden en zal “Vakantie in de Provence” het recht hebben om de vakantiewoning voor de aangevraagde periode onmiddellijk opnieuw te huur stellen.

Huurwaarborg

Als u binnen en/of buiten schade veroorzaakt aan de accommodatie waarin u verblijft, moet u de verhuurder van de accommodatie voor het einde van uw verblijf volledig vergoeden als de kosten op dat moment reeds zijn vastgesteld. Indien deze pas achteraf vastgesteld worden, dient u deze binnen de 10 werkdagen na vaststelling te vergoeden. U gaat ermee akkoord de accommodatie schoon en netjes te houden en deze in een vergelijkbare staat achter te laten, eventuele schade of breuken te melden, zodat dat de waarborg binnen de termijn van 2 weken kan terug gestort worden. Indien de schade groter is dan de waarborg kan de verhuurder aan de huurder een betaling van extra vergoedingen opeisen. De huurder kan de accommodatie niet betreden als de huurwaarborg niet voldaan is.

Annulatie

Als u uw reservering wilt annuleren, moet u Vakantie in de Provence contacteren via telefoon van zodra de reden van de annulering zich voordoet. U moet uw annulering ook onmiddellijk schriftelijk bevestigen via e-mail. De dag waarop wij uw telefonisch of e-mailbericht van annulering ontvangen, is de datum waarop uw reservering wordt geannuleerd.

 • Annuleringen 42 dagen of langer voor aanvang van de huurperiode: 40 % van de totale huur som wordt aangerekend
 • Annuleringen minder dan 42 dagen: 100% van de huursom wordt aangerekend
 • Een voucher is mogelijk onder bepaalde voorwaarden (1jaar geldig)

Indien de huurder tussen de 0 en 10 dagen na reservering annuleert wordt een administratiekost van €45 aangerekend.

Het staat de verhuurder vrij zijn accommodatie terug te verhuren als Last-Minute prijs.

Een annulatieverzekering kan best handig zijn.

De huurder kan de woning tot maximum 2 weken voor vertrek zijn woning overdragen aan een derde, deze dient ook de huurvoorwaarden te ondertekenen, de overgedragen huurder moet “vakantie in de Provence” hiervan op de hoogte stellen, in het slechtste geval kan deze toch geweigerd worden

Overmacht

In onze Boekingsvoorwaarden wordt onder "overmacht" verstaan: “Elke gebeurtenis die Vakantie in de Provence niet kon voorzien of vermijden, zelfs niet met de nodige zorgvuldigheid. Dergelijke gebeurtenissen kunnen oorlog of oorlogsdreiging, oproer, burgeroorlog, daadwerkelijke of dreigende terroristische activiteiten, arbeidsconflicten, natuur- of kernrampen, ongunstige weersomstandigheden, brand en alle soortgelijke gebeurtenissen die buiten onze controle vallen, omvatten.” Wij kunnen helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden of enige vergoeding betalen ten gevolge van deze overmacht. In samenspraak met u zal Vakantie in de Provence een alternatief proberen te vinden van soortgelijke aard en prijs. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, wordt de betaalde huursom en/of waarborg terugbetaald, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig letsel, ziekte, overlijden, verlies, schade, onkosten, kosten of andere claims van welke aard dan ook die voortvloeien.

Aanvullende voorwaarden & informatie

 • De woning opgeruimd achter te laten. Alles dient terug op zijn oorspronkelijke plaats te staan. Wanneer de woning niet netjes wordt achtergelaten (afwas, sigarettenpeuken, afval enz..) en een extra schoonmaak zich voordoet zal deze van de huurwaarborg in vermindering worden gebracht. De huurder zal de woning niet open laten staan, zodat een inbraak zich kan voordoen.
 • Huisdieren zijn enkel en alleen toegestaan in de accommodaties waarbij dit vermeld staat alsook het aantal. Bij boekingen met huisdieren kan een toeslag in rekening worden gebracht en zal dit vermeld worden in het boekingscontract.
 • Kinderen en/of volwassenen die niet kunnen zwemmen mogen alleen met zwemvest en onder begeleiding van volwassenen met zwemdiploma het zwembad gebruiken. Bij een ongeval kan de verhuurder/eigenaar niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen. Het beveiligingssysteem van het zwembad dient in acht worden genomen door de huurder en is aansprakelijk voor de nalatigheid en of schade die daaruit voortvloeit. De huurder is aansprakelijk voor ongelukken in/rond het huis en zwembad en zal toezicht houden. De huurder beschikt over een verzekering zoals familiale verzekering om huurrisico’s te dekken.
 • Bij eventuele klachten bij het betreden van de huurwoning, gelieve dit binnen de 24u te melden aan Vakantie in de Provence, via telefoon of mail en zal men trachten in de mate van het mogelijke samen met de eigenaar proberen naar een oplossing te zoeken. “Vakantie in de Provence” is de huurder of eigenaar geen schadevergoeding verschuldigd als men heeft verhinderd het probleem recht te zetten tijdens de duur van het verblijf. Schadevergoedingen kunnen nooit het bedrag van de huursom overschrijden.
 • Bij aanvang van de verhuur zal de eigenaar of een aangestelde persoon met de huurder de woning doorlopen, indien uw aankomst wordt vertraagd, dient u contact met ons op te nemen zodat er alternatieve afspraken kunnen gemaakt worden. Bij vertrek zullen de sleutels terug overhandigd worden aan de eigenaar. Er wordt gevraagd aan de huurder tijdens de heenrit om contact op te nemen met de eigenaar of zijn vertegenwoordiger om het vermoedelijke uur van aankomst te bevestigen.
 • Klusjesmannen, tuinmannen, kuispersoneel of diegene die instaan voor het onderhoud van de woning, tuin en zwembad,… dienen door de huurder steeds toegelaten te worden op het domein.
 • De maximale toegelaten aantal personen mag niet overschreden worden, tenzij anders vermeld in de huurovereenkomst.
 • Schoonmaakkosten worden vooraf medegedeeld aan de huurder, deze worden ter plaatse betaald aan de eigenaar of zijn vertegenwoordiger of worden verrekend met het terugbetalen van de waarborg.
 • Als men een elektrische wagen heeft gelieve dit op voorhand mede te delen aan “Vakantie in de Provence” deze kan aangerekend worden tenzij de eigenaar dit als inbegrepen beschouwd.
 • Roken is nooit toegestaan in de woning, buiten kan dit wel maar dient men de sigarettenpeuken te verwijderen bij het beëindigen van de huurperiode